Гарасимів Тарас Григорович

Гарасимів Тарас Григорович Гарасимів Тарас Григорович  - асистент кафедри. Народився  24.09. 1984 року в м.  Івано-Франківську. В 2001-2006 рр. навчався в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу за спеціальністю "Системи управління та автоматики". З 2006 року розпочав викладацьку роботу асистентом кафедри комп’ютерних систем та мереж факультету АКН .

Веде лабораторні та практичні заняття з таких дисциплін: інформаційні системи та структури даних, системне програмуваня, прикладна теорія цифрових автоматів, паралельні та розподілені обчислення, автоматизація проектування комп’ютерних систем.