Гуменюк Тарас Володимирович

Гуменюк Тарас Володимирович Гуменюк Тарас Володимирович - асистент кафедри комп’ютерних систем і мереж

Народився 6 жовтня 1981 року в селі Цуцилові Надвірнянського району Івано-Франківської області.

З 1988 року по 1997 рік навчався в Цуцилівській загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів.

Протягом 1997 – 2000 років навчався у Фізико-технічному ліцею при Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу де здобув повну середню освіту.

У 2000 – 2005 роках навчався в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу за спеціальністю «Прилади та системи неруйнівного контролю».

Від 1 серпня 2005 року по даний час працює інженером, а з 1 вересня 2011 року асистентом кафедри комп’ютерні системи і мережі в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу.

Депутат Цуцилівської сільської ради 5-го демократичного скликання (2006 – 2010 роки).

Науковий напрямок:

Комп’ютерна система ідентифікацій станів бурової установки.

Методична робота:

Кабанова О.В. Архітектура комп'ютерів: практикум/ О.В.Кабанова, Т.В.Гуменюк. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2009. - 107 с.

Кабанова О.В. Архітектура комп'ютерів: метод. вказівки для курсової роботи / О.В. Гуменюк Т.В. Кабанова. — Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. — 35 с.

Пітух І.Р. Комп'ютерні мережі: конспект лекцій/ І.Р.Пітух, Т.В.Гуменюк. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2011. - 258 с.

Гуменюк Т.В. Інформаційна мережа Internrt: лабораторний практикум/ Т.В.Гуменюк. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2008. - 163 с.

Кропивницька В. Б. Системне програмне забезпечення: лабораторний практикум/ В. Б. Кропивницька, Т. В. Гуменюк. — Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. — 77 с.

З ектроними версіями даного методичного забезпеченя можна ознайомитися на сайні науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ

 

Наукові публікації:

Горбійчук М. І. Оптимальне відпрацювання шарошкових доліт за станом озброєння в неоднорідних породах. / М. І. Горбійчук, Т. В. Гуменюк // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2006. – №4(21). – С. 20-23.

Горбійчук М. І. Оптимізація процесу поглиблення свердловини на засадах генетичного алгоритму. / М. І. Горбійчук, Т. В. Гуменюк // Східно-європейського журналу передових технологій. – 2007. – №7. – С. 44-47.

Кропивницька В. Б. Розробка програмного забезпечення для комп’ютерної системи оптимальним керуванням процесом буріння. / В. Б. Кропивницька, Б. В. Клим, Т. В. Гуменюк // Науковий вісник ІФНТУНГ. – 2008. – №2(18). – С. 126-130.

Кропивницька В. Б. Комп’ютерна система визначення станів бурової установки. /В. Б. Кропивницька, Т. В. Гуменюк, М. С. Свирид // Поступ в науці. Збірник наукових праць Бучацького інституту менеджменту і аудиту. – Бучач. – 2009. – №5. – С. 107-111.

Горбійчук М.І. Концепція системи управління енергоресурсами на прикладі Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. / М. І. Горбійчук, Т. В. Гуменюк, Т. Р. Халак // Нафтогазова енергетика. – 2009. – №1(10). – С. 98-102.

Кропивницька В. Б. Метод ідентифікації станів бурової установки. /В. Б. Кропивницька, Т. В. Гуменюк, Д. О. Ткачівський // Вісник національного хмельницького університету. – 2010. - №1(144). – С. 94 - 97.