ЧОМУ АБІТУРІЄНТАМ ВАРТО ОБРАТИ САМЕ КАФЕДРУ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ І МЕРЕЖ?

 

Спеціальність „Комп‘ютерні системи і мережі” є найбільш універсальною і найпоширенішою у своєму напрямку і попит на фахівців з поглибленими знаннями мережевих технологій продовжує постійно зростати, як в Україні, так і за кордоном. За прогнозами фахівців в зв’язку із зростанням продажів в сегменті мережевих технологій очікується дефіцит саме спеціалістів, яких готують на кафедрі комп’ютерних систем і мереж (КСМ).

Випускники кафедри КСМ можуть працювати на фірмах і в організаціях, де використовуються комп‘ютери та комп‘ютерні системи найрізноманітнішого рівня (банківські установи, державні органи управління, науково-дослідні і проектно-конструкторські організації, підприємства великого та малого бізнесу, промислові підприємства та інші).

Аналізуючи потреби підприємств регіону у фахівцях з комп'ютерної інженерії і конкретизуючи вимоги до них, слід зазначити, що крім знань з основних і традиційних розділів комп'ютерної інженерії, таких як апаратне і програмне забезпечення засобів обчислювальної техніки і комп'ютерних мереж, з'являються вимоги до знань зі спеціалізованих розділів, а саме – знання і навички з розробки систем на базі спеціалізованих мікропроцесорних комплексів, з розробки та експлуатації операційних систем реального часу для побудови бортових обчислювальних комплексів мобільних об'єктів, тощо.

Кафедра комп’ютерних систем і мереж готує фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями:

  • бакалавр (термін навчання 4 роки);
  • спеціаліст на базі бакалавра (термін навчання 1 рік);
  • магістр на базі бакалавра (термін навчання 1 рік).

Проводиться набір студентів на:

  • 1 курс денної та заочної форм навчання;
  • 2-3 курс денної та заочної (скороченої) форм навчання.

БАКАЛАВР

Бакалавр з напряму "Комп'ютерна інженерія" - це людина з базовою вищою освітою, яка має фундаментальну підготовку з гуманітарних, соціально-економічних, природничо-наукових, психолого-педагогічних, спеціальних дисциплін. Бакалавр напряму підготовки "Комп'ютерна інженерія" може експлуатувати комп'ютеризовані системи обробки інформації та управління, системи автоматизованого проектування обчислювальних пристроїв, розробляти програмне забезпечення для певних інформаційних систем, працювати з базами даних, виконувати технічне обслуговування та ремонт комп'ютерної техніки, працювати у сфері виробництва контрольно-вимірювальної апаратури. Бакалавр може займати посади інженера-програміста, техніка-програміста.

СПЕЦІАЛІСТ

Інженер з комп’ютерних систем і мереж – це людина з повною вищою освітою, яка розробляє компоненти комп'ютеризованих систем, зокрема інтелектуальних систем обробки інформації і ухвалення рішень, комп'ютеризованих систем обробки інформації і управління, комп'ютеризованих систем проектування, систем штучного інтелекту і системного програмного забезпечення ЕОМ, а також може працювати у галузі системного аналізу і управління.

МАГІСТР

Професіонал в галузі обчислювальних систем - це особа з повною вищою освітою, яка досліджує і розробляє компоненти комп'ютеризованих систем, зокрема інтелектуальних систем обробки інформації і ухвалення рішень, комп'ютеризованих систем обробки інформації і управління, комп'ютеризованих систем проектування, систем штучного інтелекту і системного програмного забезпечення ЕОМ, а також може працювати в області системного аналізу і управління та закладах освіти. На підприємствах і в організаціях магістр може займатися дослідженням, проектуванням і конструюванням інформаційних систем. Після закінчення курсу навчання магістри, як правило, отримують направлення до вступу в аспірантуру.