Інформаційні технології в освіті, техніці та промисловості 2015

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас прийняти участь у 2-ій Всеукраїнській конференції, що проводиться на базі Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

Детальну інформацію щодо оформлення можете знайти у інформаційному листі за посиланням у вкладенні

Секції роботи конференції:

  • автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 
  • інформаційно-вимірювальні технології
  • інформаційні технології в освітньому процесі 
  • математичне моделювання та обчислювальні методи
  • інформаційні технології в нафтогазовій галузі

Співпраця з міжнародними установами

     За останні роки розвиваються зв’язки кафедри комп’ютерних систем із зарубіжними ВНЗ, зокрема із Люблінським політехнічним університетом і професором Wlodzimier Garbarczuk.

     Викладачі і аспіранти та студенти кафедри співпрацюють із багатьма ІТ - компаніями, зокрема BVBLogic, SoftServ, Softjourn-Ukraine, Eleks, які займаються розробкою та тестуванням програмного забезпечення. Результати співпраці використовуються при синтезі програмного забезпечення комп’ютерних систем для об’єктів нафтогазового комплексу.

Наукова робота студентів

Науково-дослідна робота студентів на кафедрі ведеться відповідно з "Положенням про організацію НДРС на кафедрі КСМ", затвердженим у встановленому порядку. Основними завданнями, на вирішення яких спрямована НДРС, є формування у студентів навичок самостійної науково-дослідної та практичної діяльності, грамотного оформлення отриманих результатів, вміння представити результати своєї роботи у вигляді наукової доповіді й захистити їх в дискусії.

Наукова робота кафедри

Науково-дослідні роботи кафедри тісно пов`язані з навчальним процесом і ведуться у відповідності з річними планами, які затверджуються на засіданнях кафедри і узгоджуються з науково-дослідною частиною ІФНТУНГ. Науково-дослідні роботи здійснюється за трьома формами:

  • наукова робота, передбачена основним навантаженням;
  • тематики держбюджетного фінансування;
  • робота над госпдоговірними тематиками.

Основні напрямки науково-дослідної роботи:

Аспірантура

На кафедрі функціонує аспірантура зі спеціальностей:

·                     05.13.07– Автоматизація процесів керування;

·                     05.13.05 – Комп’ютерні системи та компоненти.

Захищено 5 кандидатських дисертацій за цими спеціальностями.

Subscribe to Кафедра комп'ютерних систем і мереж. ІФНТУНГ RSS