ШАНОВНІ АБІТУРІЄНТИ!

Навчаючись на нашій кафедрі, Ви станете дипломованими фахівцями з комп'ютерних систем і мереж, системного програмування та спеціалізованих комп'ютерних систем.

Чекаємо на ВАС!

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА ТА НАУКОВА БАЗА

Для проведення навчального процесу на кафедрі обладнано два сучасні комп’ютерні класи на 30 посадочних місць. Це дозволяє проводити на високому технічному рівні викладання дисциплін пов’язаних з об'єктно-орієнтованим програмуванням і розробкою систем візуального проектування інтерфейсів користувача програмних продуктів і WEB-дизайну (Delphi, VBA, Java, ХML, C++), фахово-спеціалізованих дисциплін, де використовується професійно-спрямоване програмне забезпечення з інженерної і комп’ютерної графіки, схемотехнічного проектування засобів обчислювальної техніки та комп’ютерних систем і мереж, зокрема прикладні пакети програм P-CAD, Auto-CAD, 3DMaxstudioта інші. Всі комп’ютери кафедри об’єднанні в локальну мережу і мають прямий вихід до мережі Internet. Для викладання спеціалізованих інженерних дисциплін, передбачених освітньо-професійною програмою підготовки інженерів з напрямку “Комп’ютерна інженерія” обладнана спеціалізована лабораторія з архітектури, конструювання і тестування ЕОМ та периферійних пристроїв, системного програмування, системного програмного забезпечення і WEB-дизайну.

ЧОМУ АБІТУРІЄНТАМ ВАРТО ОБРАТИ САМЕ КАФЕДРУ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ І МЕРЕЖ?

Спеціальність „Комп‘ютерні системи і мережі” є найбільш універсальною і найпоширенішою у своєму напрямку і попит на фахівців з поглибленими знаннями мережевих технологій продовжує постійно зростати, як в Україні, так і за кордоном. За прогнозами фахівців в зв’язку із зростанням продажів в сегменті мережевих технологій очікується дефіцит саме спеціалістів, яких готують на кафедрі комп’ютерних систем і мереж (КСМ).