Воронич Артур Романович

Воронич Артур Романович - асистент кафедри комп’ютерних систем і мереж Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

Воронич А.Р. народився в м. Івано-Франківську. У 2008 р. закінчив Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (ІФНТУНГ) за спеціальністю «Автоматизоване управління технологічними процесами» і отримав диплом магістра з відзнакою. Під час навчання в університеті брав активну участь в студентських наукових конференціях.

У 2010 році поcтупив в аспірантуру на кафедру комп’ютерних систем і мереж за спеціальністю – 05.13.05 – Комп’ютерні системи і компоненти, науковий керівник – професор, д.т.н. Николайчук Я.М.

В 2013 році захистив кандидатську дисертацію за темою «Ентропійні методи формування та процесори опрацювання сигналів на основі коректуючих кодів Галуа»

Займається ентропійними методами формування та опрацювання сигналів та сигнальними коректуючими кодами поля Галуа.

За результатами наукових досліджень опубліковано 31 наукових праць з них 7 у фахових журналах, 2 у міжнародному. Отримано 8 патентів України

За результатами конкурсу «Галицькі кмітливці 2011», який організовувався обласною організацією ТВР та СНІО України за підтримки ОДА та Обласної ради Івано-Франківської області, отримав номінацію «Кращий молодий винахідник».

Крім цього Воронич А.Р. займається громадською роботою, працює 5 рік на посаді голови Первинної профспілкової організації студентів ІФНТУНГ.