Наукова робота студентів

Науково-дослідна робота студентів на кафедрі ведеться відповідно з "Положенням про організацію НДРС на кафедрі КСМ", затвердженим у встановленому порядку. Основними завданнями, на вирішення яких спрямована НДРС, є формування у студентів навичок самостійної науково-дослідної та практичної діяльності, грамотного оформлення отриманих результатів, вміння представити результати своєї роботи у вигляді наукової доповіді й захистити їх в дискусії. У практичному плані науково-дослідна робота студентів реалізується шляхом введення в зміст лабораторних робіт окремих елементів наукових досліджень, виконанням курсових робіт науково-дослідного характеру, участю студентів у розробці лабораторних практикумів з професійно-орієнтованих дисциплін, роботи в студентських наукових гуртках, участі у виконанні науково-дослідних робіт кафедри, виконанні дипломних проектів з елементами наукових досліджень, виконанням індивідуальних завдань, передбачених навчальною програмою з дисципліни "Науково-дослідна робота студентів", участі в студентських наукових семінарах, що проводяться на кафедрі та щорічній університетськійнауково-практичній студентській конференції, підготовки та опублікування статей у фахових наукових виданнях, участі в студентських олімпіадах з дисциплін фахової підготовки.

На кафедрі ведеться наукова робота зі студентами за такими тематиками:

Професор д.т.н. Горбійчук М.І.

·                     Комп’ютерна система розпізнавання технічних станів об’єкту.

·                     Розпізнавання образів на засадах нейромереж.

Професор д.т.н. Николайчук Я.М.

·                     Ентропійні методи формування та опрацювання сигналів в КС.

Доцент Кропивницька В.Б.

·                     Моделювання взаємодії процесів в операційних системах.

·                     Алгоритми та програмні засоби захисту інформації й контролю доступу до програми проведення розрахунків потреби ПММ для автомобільної техніки.

Доцент Заячук Я.І.

·                     Захист платежів та приватної інформації в системах електронної комерції.

За результатами науково-дослідної роботи студентів зроблено 4 доповідей та опубліковано статті і тезиси доповідей.