Наукова робота кафедри

Науково-дослідні роботи кафедри тісно пов`язані з навчальним процесом і ведуться у відповідності з річними планами, які затверджуються на засіданнях кафедри і узгоджуються з науково-дослідною частиною ІФНТУНГ. Науково-дослідні роботи здійснюється за трьома формами:

  • наукова робота, передбачена основним навантаженням;
  • тематики держбюджетного фінансування;
  • робота над госпдоговірними тематиками.

Основні напрямки науково-дослідної роботи:

  • Синтез комп’ютерних систем та розробка програмного забезпечення для об’єктів нафтогазового комплексу (науковий керівник – зав. каф., проф., д.т.н. Горбійчук М. І.)
  • Фундаментальні дослідження проблеми опрацювання високорозрядних чисел (науковий керівник – проф., д.т.н. Николайчук Я. М.)

В рамках держбюджетного фінансування кафедра приймає участь у державній науково-дослідній програмі з розвитку нафтогазового комплексу України – "Синтез комп’ютерних систем та розробка програмного забезпечення для об’єктів нафтогазового комплексу".

Ведеться співпраця кафедри з Інститутом кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України (проф. Задірака В.), Карпатським державним центом інформаційних засобів і технологій НАН України (проф. Николайчук Я.М.), Інститутом проблемно-орієнтованих комп’ютерних систем НАН України (доц. Чирка М.І.) та багатьма іншими установами й організаціями.

Результати науково-дослідних робіт доповідаються на кафедральному науковому семінарі (керівник – професор Горбійчук М.І.), всеукраїнських та міжнародних конференціях, публікуються у статтях, використовуються у навчально-методичних розробках і у навчальному процесі.

Викладачами кафедри опубліковано більш 50 статей, 2 монографії, за період з 2004-2012 видано 4 підручника та посібника з дисциплін кафедри. Наші викладачі беруть участь у міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах.