Медведчук Віра Михайлівна

Медведчук Віра Михайлівна – аспірант кафедри комп’ютерних систем і мереж.

Народилась 30 липня 1988 року в м. Косів Івано-Франківської області. З 1995 року навчалась в Косівській зальноосвітній школі І-ІІІ ступенів. В 2006 році закінчила навчання з відзнакою та вступила на перший курс факультету автоматизації та комп’ютерних наук ІФНТУНГ за спеціальністю «Автоматизація технологічних процесів і моніторингу в екології». В 2011 закінчила магістратуру за даною спеціальністю з відзнакою.

1 грудня 2011 року зарахована в аспірантуру за спеціальністю «Автоматизація процесів керування».

Науковий напрямок – вдосконалення методів ідентифікації технічних станів окремих вузлів ГПА.

            Наукові публікації:

Горбійчук М. І. Прогнозування тривалості роботи газоперекачувальних агрегатів на засадах генетичних алгоритмів./ М. І. Горбійчук, С. Т. Самуляк, В. М. Медведчук, А. А. Федоров//Нафтогазова енергетика. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ. - 2012.-№2.- 98 с.

Горбійчук М. І. Метод параметричної ідентифікації технічного стану відцентрового нагнітача природного газу./ М. І. Горбійчук, В. М. Медведчук, Г. П. Кропельницька// Методи та прилади контролю якості. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ.- 2012. №29. – 102 с.

Горбійчук М. І. Лінеаризована діагностична модель відцентрового нагнітача природного газу./ М. І. Горбійчук, В. М. Медведчук// Науковий вісник ІФНТУНГ. – Івано-Франківськ. – 2013.-№1.- 92 с.