Дисципліни

 

 1. Автоматизація проектування комп'ютерних систем
 2. Алгоритми та методи обчислень
 3. Архітектура обчислювальних систем
 4. Архітектуракомп'ютерів
 5. Вступ в сучасні web-технології
 6. Дискретна математика
 7. Захист інформації у комп'ютерних системах
 8. Комп'ютерна логіка
 9. Комп'ютерна схемотехніка
 10. Комп'ютерні мережі
 11. Комп'ютерне моделювання
 12. Комп'ютерні системи
 13. Математичне моделювання процесів розробки нафтогазових родовищ
 14. Мережеві інформаційні технології
 15. Навчальна практика
 16. Надійність комп'ютерних систем
 17. Наукові дослідження за темою
 18. Організація комп'ютерних мереж
 19. Основи web-дизайну
 20. Паралельні та розпроділені обчислення
 21. Периферійні пристрої
 22. Прикладна теорія цифрової техніки
 23. Промислові мережі
 24. Системне програмне забезпечення
 25. Системне програмування
 26. Спеціалізовані комп'ютерні мережі
 27. Спеціалізовані комп'ютерні системи
 28. Теоретичні основи проектування комп'ютерних мереж
 29. Теорія планування експерименту
 30. Теорія проектування комп'ютерних систем і мереж
 31. Технологія паралельних обчислень
 32. Числові методи і моделювання на ЕОМ
 33. Штучні нейронні мережі
 34. Інформаційні системи та структура даних
 35. Інформаційна мережа INTERNET