Співпраця з міжнародними установами

     За останні роки розвиваються зв’язки кафедри комп’ютерних систем із зарубіжними ВНЗ, зокрема із Люблінським політехнічним університетом і професором Wlodzimier Garbarczuk.

     Викладачі і аспіранти та студенти кафедри співпрацюють із багатьма ІТ - компаніями, зокрема BVBLogic, SoftServ, Softjourn-Ukraine, Eleks, які займаються розробкою та тестуванням програмного забезпечення. Результати співпраці використовуються при синтезі програмного забезпечення комп’ютерних систем для об’єктів нафтогазового комплексу.